Opracovanie drevnej hmoty
a výroba komponentov z dreva

poradenská a sprostredkovateľská činnosť, spracovanie a výroba